So sánh sản phẩm

Tin tức

 • CUỒNG NHIỆT CÙNG WORLD CUP 2018

  CUỒNG NHIỆT CÙNG WORLD CUP 2018
 • Sản phẩm

 • QUẠT ĐIỀU HÒA XIN XIONG 025

  QUẠT ĐIỀU HÒA  XIN XIONG 025 có thông số kỹ thuật sau:
  Lưu lượng gió: 2500m3/H
  Áp lực gió: 25PA
  Điện áp: 220V
  Công suất: 0,1KW
  Tiêu hao nước: 1-2L/H
  Diện tích làm mát: 10-15m2
  Dung tích: 20L

  Quạt gió: Li tâm
  Kích thước: 33x35x89cm   
 • QUẠT ĐIỀU HÒA XIN XIONG 036

  QUẠT ĐIỀU HÒA  XIN XIONG 036 có thông số kỹ thuật sau:
   
  Lưu lượng gió: 3600m3/H
  Áp lực gió: 36PA
  Điện áp: 220V
  Công suất: 0.12KW
  Tiêu hao nước: 2-3L/H
  Trọng lượng: 14.5KG
  Diện tích làm mát: 10-15m2
  Dung tích: 30L
  Quạt gió: Đồng trục
  Kích thước: 48x35x93cm
   
 • QUẠT ĐIỀU HÒA XIN XIONG 060

  QUẠT ĐIỀU HÒA XIN XIONG  060 có thông số kỹ thuật sau:
  Lưu lượng gió: 6000m3/H
  Áp lực gió: 60PA
  Điện áp: 220V
  Công suất: 0.12KW
  Tiêu hao nước: 4-6L/H
  Trọng lượng: 17KG
  Diện tích làm mát: 20-50m2
  Dung tích: 40L
  Quạt gió: Đồng trục
  Kích thước: 65x44x87cm
 • QUẠT ĐIỀU HÒA XIN XIONG 080

  QUẠT ĐIỀU HÒA XIN XIONG 080 có thông số kỹ thuật sau:
  Lưu lượng gió: 8000m3/H
  Áp lực gió: 80PA
  Điện áp: 220V
  Công suất: 0.15KW
  Tiêu hao nước: 4-6L/H
  Trọng lượng: 19KG
  Diện tích làm mát: 20-50m2
  Dung tích: 60L
  Quạt gió: Đồng trục
  Kích thước: 65x44x119cm
 • QUẠT ĐIỀU HÒA XIN XIONG 090

  QUẠT ĐIỀU HÒA XIN XIONG 090 Có thông số kỹ thuật sau:
  Lưu lượng gió: 9000m3/H
  Áp lực gió: 90PA
  Điện áp: 220V
  Công suất: 0.35KW
  Tiêu hao nước: 6-8L/H
  Trọng lượng: 35KG
  Diện tích làm mát: 50-60m2
  Dung tích: 80L
  Quạt gió: Đồng trục
  Kích thước: 80x48x138cm
 • QUẠT ĐIỀU HÒA XIN XIONG 180

  QUẠT ĐIỀU HÒA  XIN XIONG  180 có thông số kỹ thuật sau:
  Lưu lượng gió: 18000m3/H 
  Áp lực gió: 180PA
  Điện áp: 220V
  Công suất: 1.1KW
  Tiêu hao nước: 10-15L/H
  Trọng lượng: 50KG
  Diện tích làm mát: 80-100m2
  Dung tích: 150L
  Quạt gió: Đồng trục
  Kích thước: 113x75x138cm
 • QUẠT ĐIỀU HÒA XIN XIONG 050

  QUẠT ĐIỀU HÒA XIN XIONG  050 có thông số kỹ thuật sau:
  Lưu lượng gió: 5000m3/H

  Áp lực gió: 50PA
  Điện áp: 220V
  Công suất: 0.18KW
  Tiêu hao nước: 5-6L/H
  Trọng lượng: 18KG
  Diện tích làm mát: 30-40m2
  Dung tích: 60L
  Quạt gió: Đồng trục
  Kích thước: 72x43x122cm
 • QUẠT ĐIỀU HÒA XIN XIONG 070

  QUẠT ĐIỀU HÒA  XIN XIONG 070 có thông số kỹ thuật sau:
  Lưu lượng gió:7000m3/H
  Áp lực gió: 70PA
  Điện áp: 220V
  Công suất: 0.22KW
  Tiêu hao nước: 6-7L/H
  Trọng lượng: 21KG
  Diện tích làm mát: 40-50m2
  Dung tích: 60L
  Quạt gió:  Đồng trục
  Kích thước: 74x42x123cm
   
 • QUẠT ĐIỀU HÒA XIN XIONG 18A/380V ( không chỉnh tốc độ)

  QUẠT ĐIỀU HÒA XIN XIONG 18A/380V ( không chỉnh tốc độ) có thông số kỹ thuật sau:
  18A /220V( bảng điều chỉnh 12 tốc độ, hướng gió bên dưới)
  Lưu lượng gió: 18000m3/h
  Áp lực gió: 180PA
  Điện áp: 380V/220V
  Công suất: 1.1 KW
  Tiêu hao nước: 10-15L
  Trọng lượng: 47 KG
  Diện tích làm mát: 100-150m2
  Dung tích: 25L
  Kích thước: 110x110x95 cm

 • QUẠT ĐIỀU HÒA XIN XIONG 18B/380V( không chỉnh tốc độ)

  QUẠT ĐIỀU HÒA  XIN XIONG 18B/380V( không chỉnh tốc độ) có thông số kỹ thuật sau:

  18B( hướng gió bên trên)
  Lưu lượng gió: 18000m3/h
  Áp lực gió: 180PA
  Điện áp: 220/380V
  Công suất: 1.1KW/H
  Tiêu hao nước: 10-15L/H
  Kích thước: 110×110×95 cm
  Trọng lượng: 50 kg
  Diện tích làm mát: 100-150 m2
  Dung tích: 25 L
  Kích thước: 110x110x95 cm
   

 • QUẠT ĐIỀU HÒA XIN XIONG 18D/380V( không chỉnh tốc độ)

  QUẠT ĐIỀU HÒA XIN XIONG 18D/380V( không chỉnh tốc độ) có thông số kỹ thuật sau:

  18D ( di động)
  Lưu lượng gió: 18000m3/h
  Áp lực gió: 180PA
  Điện áp: 380V/220V
  Công suất: 1.1KW/H
  Tiêu hao nước: 10-15L/H
  Trọng lượng: 65 kg
  Diện tích làm mát: 100-150 m2
  Dung tích: 250L
  Kích thước: 110×110×195 cm